Deyimler Sözlüğü Blog Yazıları

canı çekmek Ne Demektir?

canı çekmek Nedir canı çekmek Ne Demektir canı çekmek Anlamı Nedir Anlamı bir şeyi istemek istek duymak arzulamak Örn: ?Yufka dedim de canım bir ıspanaklı börek çekti ki -S F Abasıyanık ... Devamı İçin Tıklayın

canı çekilmek Ne Demektir?

canı çekilmek Nedir canı çekilmek Ne Demektir canı çekilmek Anlamı Nedir Anlamı 1 vücudun herhangi bir organının canlılığı azalır gibi olmak 2 içi ezilmek ... Devamı İçin Tıklayın

canı cehenneme Ne Demektir?

canı cehenneme Nedir canı cehenneme Ne Demektir canı cehenneme Anlamı Nedir Anlamı sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildiren bir söz ... Devamı İçin Tıklayın

canı canına içine sığmamak Ne Demektir?

canı canına içine sığmamak Nedir canı canına içine sığmamak Ne Demektir canı canına içine sığmamak Anlamı Nedir Anlamı sabırsızlık göstermek tahammül etmemek ... Devamı İçin Tıklayın

canı cana ölçmek Ne Demektir?

canı cana ölçmek Nedir canı cana ölçmek Ne Demektir canı cana ölçmek Anlamı Nedir Anlamı başkasına yapılacak şeyi kendine yapılacak gibi düşünmek Örn: ?Canı cana ölç Allah esirgesin bize birisi böyle bir şey yapsa Allah razı olsun der miyiz -R N Güntekin ... Devamı İçin Tıklayın

canı burnundan çıkmak Ne Demektir?

canı burnundan çıkmak Nedir canı burnundan çıkmak Ne Demektir canı burnundan çıkmak Anlamı Nedir Anlamı çok kızgın olmak öfkelenmek Örn: ?Öte yandan Osman da canı burnundan çıkarak karışma hırsını alsın anne! der -M Seyda ... Devamı İçin Tıklayın

canı burnuna burnundan gelmek Ne Demektir?

canı burnuna burnundan gelmek Nedir canı burnuna burnundan gelmek Ne Demektir canı burnuna burnundan gelmek Anlamı Nedir Anlamı bir şey yaparken çok zorluk çekmek ... Devamı İçin Tıklayın

canı bayılmak Ne Demektir?

canı bayılmak Nedir canı bayılmak Ne Demektir canı bayılmak Anlamı Nedir Anlamı iç geçmek takatsizlik göstermek ... Devamı İçin Tıklayın

canı ağzına boğazına gelmek Ne Demektir?

canı ağzına boğazına gelmek Nedir canı ağzına boğazına gelmek Ne Demektir canı ağzına boğazına gelmek Anlamı Nedir Anlamı 1 büyük bir tehlike karşısında ölecekmiş gibi bir korkuya kapılmak Örn: ?Bunlardan biri elimden kayarak ayağım üstüne şiddetle düşüverdi az kalsın canım ağzıma gelecekti -Y K Kar... Devamı İçin Tıklayın

canı acımak Ne Demektir?

canı acımak Nedir canı acımak Ne Demektir canı acımak Anlamı Nedir Anlamı 1 çarpma vurma vb sonucu acı duymak Örn: ?Şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı canı acıyordu -S F Abasıyanık 2 üzülmek rahatsız olmak ... Devamı İçin Tıklayın

canfes gibi Ne Demektir?

canfes gibi Nedir canfes gibi Ne Demektir canfes gibi Anlamı Nedir Anlamı ince taze ve sinirsiz asma ve dut yaprağı ... Devamı İçin Tıklayın

canevinden vurmak Ne Demektir?

canevinden vurmak Nedir canevinden vurmak Ne Demektir canevinden vurmak Anlamı Nedir Anlamı en etkileyici yönünden saldırmak Örn: ?Zeki bakışı hınzır nükteleriyle beni canevinden vurmaktan geri kalmadı -T Uyar ... Devamı İçin Tıklayın

candan geçmek Ne Demektir?

candan geçmek Nedir candan geçmek Ne Demektir candan geçmek Anlamı Nedir Anlamı ölmek Örn: ?Geçti Galip Dede candan yahu -Süruri ... Devamı İçin Tıklayın

canciğer olmak Ne Demektir?

canciğer olmak Nedir canciğer olmak Ne Demektir canciğer olmak Anlamı Nedir Anlamı birbiriyle çok yakın arkadaş olmak Örn: ?Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz -R N Güntekin ... Devamı İçin Tıklayın

canciğer kuzu sarması Ne Demektir?

canciğer kuzu sarması Nedir canciğer kuzu sarması Ne Demektir canciğer kuzu sarması Anlamı Nedir Anlamı içli dışlı candan pek içten Örn: ?Bir gün evvel canciğer kuzu sarması ferdası günü sen kimsin efendi ben seni tanımıyorum -H Taner ... Devamı İçin Tıklayın

canavar kesilmek Ne Demektir?

canavar kesilmek Nedir canavar kesilmek Ne Demektir canavar kesilmek Anlamı Nedir Anlamı hırçınlaşmak canavar gibi olmak Örn: Fakat o bu gece sahiden canavar kesilmiş ... Devamı İçin Tıklayın

canavar gibi Ne Demektir?

canavar gibi Nedir canavar gibi Ne Demektir canavar gibi Anlamı Nedir Anlamı 1 iri yarı saldırgan 2 çok fazla Örn: Canavar gibi çalışıp sınavlara hazırlandı ... Devamı İçin Tıklayın

cana minnet saymak bilmek Ne Demektir?

cana minnet saymak bilmek Nedir cana minnet saymak bilmek Ne Demektir cana minnet saymak bilmek Anlamı Nedir Anlamı bir lütuf olarak kabul etmek Örn: ?Yeni yıla değil yeni bir sabaha sağ çıkabilmeyi cana minnet sayıyorlardı -H Taner ... Devamı İçin Tıklayın

cana canına can katmak Ne Demektir?

cana canına can katmak Nedir cana canına can katmak Ne Demektir cana canına can katmak Anlamı Nedir Anlamı yaşama gücünü artırmak Örn: ?Pınarların dibindeki çimenlik sofada kuşların çığlıkları geziye çıkanların canına can katar -S Birsel ... Devamı İçin Tıklayın

can yakmak Ne Demektir?

can yakmak Nedir can yakmak Ne Demektir can yakmak Anlamı Nedir Anlamı 1 zulmetmek eziyet etmek Örn: ?Yahu! Sen en az çirkin en az can yakıcı bir usulle para çalan bir zavallıdan başka nesin -N F Kısakürek 2 bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak 3 üzmek acı vermek Örn: ?Ayrılık! Her vakit can yak... Devamı İçin Tıklayın