Blog

Hatay Şehir Tanıtımı

Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2018 yılı itibarıyla 1.609.856 nüfusa sahiptir. ... Devamı İçin Tıklayın

Hakkâri Şehir Tanıtımı

Hakkâri, Türkiye'nin doğusunda yer alan il ve en kalabalık altmış ikinci şehri. 2016 sonu itibarıyla 267.813 kişilik nüfusa sahiptir. Tamamı Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin kırk yedinci b&u... Devamı İçin Tıklayın

Gümüşhane Şehir Tanıtımı

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Türkiye'nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur.... Devamı İçin Tıklayın

Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz) Atasözü Anlamı

Birşeyin ucuzu satılıyorsa, onda mutlaka bir bit yeniği vardır. Ucuz mal, kötü maldır. Çok geçmeden kullanılamaz duruma gelir; yenisini almak gerekir. Bundan dolayı daha pahalıya mal olur. Ucuz olan mal çabuk eskir, dayanıksızdır. Kısa süre içinde kullanıla... Devamı İçin Tıklayın

Gaziantep Şehir Tanıtımı

Gaziantep ya da eski ve halk arasındaki adıyla Antep, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık sekizinci şehri. 2017 itibarıyla 2.0005.515 nüfusa sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi ve gelişmişlik bakımından birincidir. hâlâ yaşanılan en eski kentlerinde... Devamı İçin Tıklayın

Eskişehir Şehir Tanıtımı

eskişehir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehridir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Nüfusu 2015 yılına göre 826.716'dir. ... Devamı İçin Tıklayın

Erzurum Şehir Tanıtımı

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir. Denizden yükse... Devamı İçin Tıklayın

Topalla gezen, aksamak öğrenir Atasözü Anlamı

Topalla gezen kişiler, normal zamanda yürüdükleri gibi düzgün ve hızlı yürüyemezler. Topal kişiye ayak uydurmak zorunda kalırlar. Aynı şekilde kötü insanlarla arkadaşlık yapan kişiler, onlara ayak uydurur ve aynı onlar gibi davranmaya başlarlar.... Devamı İçin Tıklayın

Tüy (yüz) güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği Urumdan Şama Anlamı

Kişinin yüzünün güzelliği geçicidir. Fakat kişinin huyu baki kalır. Ayrıca kişinin dış güzelliğini sadece onu gören, çevresinde bulunan insanlar fark eder. Oysaki kişinin huyu ve yaptığı şeyler güzelse bunu tüm cümle ailem görür, d... Devamı İçin Tıklayın

Toprağı işleyen, ekmeği dişler Atasözü Anlamı

Çalışma ve faaliyet alanında bütün gereklerini yerine getiren kimse, çalışmanın semeresini görür ve ondan yararlanır. Bir iş için emek veren kişi, onun nimetlerinden yararlanmaya hak kazanır.... Devamı İçin Tıklayın

Edirne Şehir Tanıtımı

Edirne, Türkiye'nin Edirne ilinde yer alan şehir ve aynı ilin merkez ilçesi. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer almaktadır. 2014 sayımına göre toplam nüfusu 165.979'dur.... Devamı İçin Tıklayın

Diyarbakır Şehir Tanıtımı

Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK ADNKS verilerine göre 2018 sonu itibarıyla 1.732.396 kişilik nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 15.168 km²'dir. Valiliğin denizden yüksekliği 674 m'dir. Diyarbakır ... Devamı İçin Tıklayın

Denizli Şehir Tanıtmı

Denizli, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi birinci şehridir. 2017 itibarıyla 1.005.687 nüfusa sahiptir. Tekstil ürünleri ve yöreye has Denizli horozu ile meşhurdur. Anadolu Yarımadası'nın güneybatı, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda yer almakt... Devamı İçin Tıklayın

Çanakkale Şehir Tanıtımı

Çanakkale, Kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğazın en dar kıyısında yer alan bir kenttir. Merkez ilçe nüfusu 2016 yılı verilerine göre 165.517 kişidir. Troya kalıntılarının bulunduğu ildir. Şu anki belediye başkanı Ülgür Gökhan'dır. ... Devamı İçin Tıklayın

Bitlis Şehir Tanıtımı

Bitlis İli, Türkiye'nin 81 ilinden birisidir. İl Nüfusu: 341.225'tir. Bu nüfusun % 64'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.294 m²'dir. İlde km²'ye 41 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,23 o... Devamı İçin Tıklayın

Bingöl Şehir Tanıtımı

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İl Nüfusu: 239.560'dür. Bu nüfusun %65,4'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.004 m²'dir. İlde km²'ye 34 kişi düşmektedir. İlde... Devamı İçin Tıklayın

Testiyi kıran da bir, suyu getiren de Atasözü Anlamı

Toplumsal yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü yerlerde, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz. Çünkü bu tür çevrelerde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur... Devamı İçin Tıklayın

Terziye Göç. demişler, İğnem başımda. demiş Atasözü

Terzinin sermayesi iğnesidir. İğnesi de sürekli onunla beraberdir ve çalışma araçları kolay taşınabilirdir. Bunun gibi iyi mesleği olan kişiler, kimseye ihtiyaç duymadan başka bir yere göç edip, orada yeni bir işe kolaylıkla başlayabilir.... Devamı İçin Tıklayın

Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var Atasözü Anlamı

Hayatta herşey ölçü ile ve bir karara göre yapılır. Bundan dolayı herşeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Her şeyin uygun bir zamanı vardır. Bu zamanı bilmek, kollamak gerekmektedir.... Devamı İçin Tıklayın

Bilecik Şehir Tanıtmı

Bilecik, Bilecik ilinin merkezi olan ilçedir. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde kalmaktadır. ... Devamı İçin Tıklayın