Atasözleri Anlamları Blog Yazıları

Göz var, izan var Atasözü Anlamı

Göz var, izan var atasözünün anlamı nedir? Göz var, izan var Atasözü Anlamı Göz var, izan var İnsan bazı işleri yaparken gözlerini, Göz var, izan var aklını ve mantığını kullanmalıdır.Göz var, izan var  Ya da bir şey alırken dokunarak v... Devamı İçin Tıklayın

Gençler sadık,olmak ister, yapamazlar. Yaşlılar,sadık olmamak, ister, yapamazlar. Ne Demektir?

İnsanlar yıllandıkça, yaşlarını aldıkça ve erdem niteliğine doğru ilerledikçe daha vicdanlı, daha yapıcı olurlar. Bu gelişim süreci onların çok daha insaflı ve daha az art niyetli olmalarını sağlar. Gençler kaybettiklerini yeniden bulabilecekleri düşü... Devamı İçin Tıklayın

Üvey öz olmaz, ipek kumaş bez olmaz Atasözü Anlamı

İki taraf birbirini ne kadar severse sevsin ne kadar samimi ve içten de davranırsa davransın, üvey anne öz annenin, üvey çocuk da öz çocuğun yerini hiçbir zaman tutmaz. Aradaki bağ çok kuvvetli olmaz.... Devamı İçin Tıklayın

Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun Atasözü Anlamı

Üvey çocuğa kötülük eden bir kimse, bunun karşılığını öz çocuğu üvey kalınca görür; onun da çocuğuna kötü davranırlar. Gelinine kötü davranan ise kızı gelin olunca ona da benzer davranışların yapıldığını görür... Devamı İçin Tıklayın

Üzümün çöpü var, armudun sapı Atasözü Anlamı

Her konunun kendine göre olumlu ya da olumsuz özellikleri bulunur. Ama her şeyi olduğu gibi kabul etmekte fayda vardır. Bir işin olumlu yönlerini görmek varken, olumsuz yönlerine odaklanmak yanlış olur.... Devamı İçin Tıklayın

Üzüm üzüme baka baka kararır Atasözü Anlamı

İnsan hem etkilenen, hemde etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar.... Devamı İçin Tıklayın

Ustanın çekici bin altın Atasözü

Bir çok kimsenin uğraşıp yapamadığı bir işi, uzman, işini bilen bir kimse küçük bir dokunuşla yapıverir. Bundan dolayı işin ehli olanın ne küçük emeği bile çok değerlidir. İnsan emeği kutsaldır. Bilgiyle, ustalıkla donatılmış olan emek, en olmayacak sa... Devamı İçin Tıklayın

Una dökülen yağın zararı yok Atasözü

Una yağ dökülerek birçok yiyecek elde edilir. Bu durumda da bize faydası olmuş olur. Yarar gördüğümüz bir şeye fazla mal harcamak sorun olmaz. Aynı şekilde kişi kendine fayda sağlayacak bir iş için fazla para harcıyorsa eğer paralar boşa gitmiş olmaz.... Devamı İçin Tıklayın

Üç göç, bir yangın yerini tutar Atasözü Anlamı

Bir yerden bir yere taşınmak insan pahalıya patlar. Bir yerden bir yere taşınırken bazı eşyalar kırılır, dökülür yada kaybolur. Öyle ki üç defa yer değiştiren kimsenin ev eşyaları yangın artığına döner.... Devamı İçin Tıklayın

Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur Atasözü Anlamı

Değersiz kişinin yada nesnenin verimi de daha değersiz olur.... Devamı İçin Tıklayın

Ürüyen (havlayan) köpek ısırmaz (kapmaz) Atasözü Anlamı

Bağırıp çağırmakla başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmemelidir. Teşebbüse geçebilme ve saldırma gücünü kendinde bulsa gürültü, patırtı kopartmaz.... Devamı İçin Tıklayın

Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz) Atasözü Anlamı

Birşeyin ucuzu satılıyorsa, onda mutlaka bir bit yeniği vardır. Ucuz mal, kötü maldır. Çok geçmeden kullanılamaz duruma gelir; yenisini almak gerekir. Bundan dolayı daha pahalıya mal olur. Ucuz olan mal çabuk eskir, dayanıksızdır. Kısa süre içinde kullanıla... Devamı İçin Tıklayın

Topalla gezen, aksamak öğrenir Atasözü Anlamı

Topalla gezen kişiler, normal zamanda yürüdükleri gibi düzgün ve hızlı yürüyemezler. Topal kişiye ayak uydurmak zorunda kalırlar. Aynı şekilde kötü insanlarla arkadaşlık yapan kişiler, onlara ayak uydurur ve aynı onlar gibi davranmaya başlarlar.... Devamı İçin Tıklayın

Tüy (yüz) güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği Urumdan Şama Anlamı

Kişinin yüzünün güzelliği geçicidir. Fakat kişinin huyu baki kalır. Ayrıca kişinin dış güzelliğini sadece onu gören, çevresinde bulunan insanlar fark eder. Oysaki kişinin huyu ve yaptığı şeyler güzelse bunu tüm cümle ailem görür, d... Devamı İçin Tıklayın

Toprağı işleyen, ekmeği dişler Atasözü Anlamı

Çalışma ve faaliyet alanında bütün gereklerini yerine getiren kimse, çalışmanın semeresini görür ve ondan yararlanır. Bir iş için emek veren kişi, onun nimetlerinden yararlanmaya hak kazanır.... Devamı İçin Tıklayın

Testiyi kıran da bir, suyu getiren de Atasözü Anlamı

Toplumsal yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü yerlerde, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz. Çünkü bu tür çevrelerde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur... Devamı İçin Tıklayın

Terziye Göç. demişler, İğnem başımda. demiş Atasözü

Terzinin sermayesi iğnesidir. İğnesi de sürekli onunla beraberdir ve çalışma araçları kolay taşınabilirdir. Bunun gibi iyi mesleği olan kişiler, kimseye ihtiyaç duymadan başka bir yere göç edip, orada yeni bir işe kolaylıkla başlayabilir.... Devamı İçin Tıklayın

Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var Atasözü Anlamı

Hayatta herşey ölçü ile ve bir karara göre yapılır. Bundan dolayı herşeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Her şeyin uygun bir zamanı vardır. Bu zamanı bilmek, kollamak gerekmektedir.... Devamı İçin Tıklayın

Utanma pazar, dostluğu (mideyi) bozar Atasözü Anlamı

Alışverişin kullarına dostlar arasında uyulmalı, bu konuda his ve duygularla hareket edilmemelidir. Eğer tanıdıklar arasındaki alışverişte, fiyatın ve ödeme şartlarının belirtilmesine utanılırsa sonunda dostluk bozulur.... Devamı İçin Tıklayın

Uyuyan fitneyi uyandırma Atasözü Anlamı

Çevremizde olan insanların bize kötülük yapıp yapmayacağını ayırt edebiliriz. Eğer ki kötülük yapabilecek karakterde olduğunu bildiğimiz birini kızdırırsak, ona sataşırsak zarar gören biz oluruz. Bu yüzden bu karakterdeki kişileri saldırgan hale ge... Devamı İçin Tıklayın